เปิดโปรโมชั่น My 3G จาก CAT

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อย กับ My 3G โครงข่าย 3G คลื่น 850 MHz โดยโปรโมชั่น และพื้นที่การให้บริการมีดังนี้

เปิดโปรโมชั่น My 3G จาก CAT local update
 

    CAT หรือ กสท. เปิดตัว My 3G อย่างเป็นทางการเรียบร้อยในวันนี้ โดยโปรโมชั่นที่น่าสนใจมีดังนี้

เปิดโปรโมชั่น My 3G จาก CAT local update

เปิดโปรโมชั่น My 3G จาก CAT local update

    โปรโมชั่นใช้ 3G ไม่จำกัด จะมี Fair Usage ที่ 4GB ก่อนจะลดความเร็วเหลือ 384 kbps  สำหรับพื้นที่บริการมีดังนี้

เปิดโปรโมชั่น My 3G จาก CAT local update

เปิดโปรโมชั่น My 3G จาก CAT local update

เปิดโปรโมชั่น My 3G จาก CAT local update

เปิดโปรโมชั่น My 3G จาก CAT local update