ดีแทคมุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพสู่โลกธุรกิจ ในโครงการ “ลองดีกับดีแทค”

dtacLong-D_0344ดีแทคเดินหน้าจัดโครงการ ลองดีกับดีแทค ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกธุรกิจการทำงาน โดยเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากทุกคณะทุกมหาวิทยาลัย ได้เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมในสายงานที่ตนเองสนใจ ผ่านการลงมือทำจริง ด้วยความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะทำ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนมาในสายงานนั้นโดยตรง ก็สามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อจุดประกายสู่ก้าวต่อๆไปของการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลากรที่เก่งในอนาคต

โครงการนักศึกษาฝึกงาน “ลองดีกับดีแทค” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2551 ตามแนวคิดที่ว่า “จุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นได้จากการลอง” ด้วยมุ่งหวังที่จะให้โอกาสนักศึกษาได้ทดลองงานในสายงานต่างๆ ในช่วงเวลากว่า    3 เดือนพร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ และเวิร์คช็อป เช่น หลักสูตรการพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสารและการนำเสนองาน เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาแนวคิด และมุมมองที่จะนำไปปรับใช้ในการศึกษา และทางวิชาชีพในอนาคต ทั้งนี้ ลองดีกับดีแทค นับเป็นหนึ่งในโครงการของดีแทคที่ตอกย้ำถึงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ว่า คน คือ หัวใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จขององค์กร

dtacLong-D_0603

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า ”จากวิสัยทัศน์ Internet for All ที่ดีแทคมุ่งมั่นต้องการให้คนไทยทุกคนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและโอกาสต่าง ๆ ที่เท่าเทียมกัน และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด  การที่ดีแทคตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุวิสัยทัศน์นี้ได้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กร และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนบุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความสำเร็จขององค์กร เราจึงมุ่งเน้นให้พนักงานได้ฝึกฝน พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ  เพื่อผลักดันให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันให้เป็น One Digital dtac เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

โครงการลองดีกับดีแทคเป็นโครงการสำคัญที่ให้พนักงานของดีแทคได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ  ความชำนาญ และประสบการณ์ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และการได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในโลกของธุรกิจสายโทรคมนาคม ตลอดจนการได้ลงมือปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาที่ร่วมโครงการ โดยมีโครงการ final project ที่ได้มอบหมายให้ทีมนักศึกษาได้นำเสนอแผนงานจริงกับโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานในดีแทคเฮาส์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการรักษาพลังงาน รักษาบ้านดีแทค สังคมและสิ่งแวดล้อมของเรา การได้สัมผัสงานจริงครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นหนึ่งแรงผลักดันที่ดีแทคมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันให้นิสิต นักศึกษาก้าวออกมาเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต