จากนี้จะไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้ชื่อ Nokia อีกต่อไป

1011_verge_super_wide1หนึ่งในยี่ห้อโทรศัพท์ที่เป็นตำนานอันยาวเหยียด และเคยครองอันดับหนึ่งของโลกมาก่อนถึงจุดสิ้นสุดลงแล้ว และจากนี้ไปจะไม่มีโทรศัพท์รุ่นใดใช้ชื่อ Nokia อีกต่อไป

Microsoft ได้เสนอยื่นซื้อควบรวมกิจการ Nokia ภายใต้ยอดเงิน $7200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อทุกอย่างของ Nokia ด้านผลิตโทรศัพท์ (ด้านเครือข่ายโทรคมนาคมอย่าง Nokia-Siemens ถือว่าเป็นคนละบริษัทกัน) ในบัดนี้ แบรนด์ย่อยอย่าง Asha, Lumia ก็จะถูกย้ายสิทธิอำนาจไปยังบริษัท Microsoft แล้ว แต่คำว่า Nokia จะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทฟินแลนด์อยู่ และอาจจะใช้ในโทรศัพท์ฟีเจอร์โฟน ที่ใช้ OS series 30, 40 เท่านั้น (ใช้ภายในช่วง 10 ปีนับจากนี้ไป) แปลว่านับจากนี้ตระกูล Lumia จะเป็นโทรศัพท์ที่ผลิตโดย Microsoft แล้วนั่นเอง

เมื่อมานึกดู แบรนด์ดังก้องโลกที่ทุกคนเคยใช้อย่าง Nokia ต้องมาจบบทบาทลงแบบนี้ก็น่าใจหายไม่น้อยเลย

ที่มา: The Verge