สำนักงาน กสทช. สั่งการโอเปอเรเตอร์ทุกค่ายเพิ่มความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการตั้งสถานีฐานใหม่และขยายช่องสัญญาณของสถานีเดิมในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค.56

เลขาธิการ-กสทช-500x333นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงาน กสทช. ได้สั่งการผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเร่งเพิ่มความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรองรับการใช้งานของพสกนิกรจำนวนมากที่จะเดินทางไปเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเสด็จออกมหาสมาคม ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นครั้งแรกในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ โดยผู้ประกอบการได้มีการจัดตั้งสถานีฐานใหม่(Small Site) เพิ่มเติม อีกทั้งขยายช่องสัญญาณของสถานีเดิม ในบริเวณพระราชวังไกลกังวล เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพบริการ 

ทั้งนี้การเพิ่มความแรงของคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ อ.หัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการรองรับปริมาณการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คาดว่าจะมีมากขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. 2556 เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การดูแลประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพบริการเป็นหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการสามารถแจ้งและร้องเรียนมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลข โทรศัพท์ 1200 ได้ทันที” เลขาธิการ กสทช. กล่าว