Sony ยืนยันเอง HTC ได้สิทธิเข้าร่วมเป็น Partner Playstation Certified

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีข่าวว่าทาง HTC ได้เข้าร่วมกับทาง Sony Playstation Certified เพื่อรับสิทธิในการนำพวกเกม Playstation ไปใช้งานบนเครื่องได้โดยทาง HTC อาจจะทำ Smartphone หรือ Tablet ที่รองรับ Playstation Certified ได้

ก่อนหน้านี้เองมีรายงานว่าทาง HTC จะทำอุปกรณ์ที่ใช้งาน Playstation Certified ออกมาก่อนจะถึงสิ้นปีนี้ ไม่แน่ใจว่า One XL/X หรือ One S จะสามารถอัพเดทให้รองรับ Playstation Certified ด้วยหรือไม่

นอกจากข่าว HTC กับ Playstation certified แล้ว ทาง SOny ยังได้ออกมาประกาศเพิ่มเติมว่าทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนชื่อของ Playstation Suite ไปเป็นชื่อ Playstation Mobile และจะถือเป็น Platform ใหม่

ที่มา: Unwiredview