Nokia เปิดตัว Lifestyle Shop หวังดันยอดขายเพิ่ม

โดยปกติ เชื่อว่าหลายคนจะคุ้นเคยกับร้าน Nokia ที่ห้าง Siam Paragon ที่ตอนนี้เป็น BlackBerry Shop ไปแล้ว แต่พื้นที่ตรงกลางระหว่างร้าน iStudio กับ BlackBerry Shop ที่ทาง Nokia มีไว้สำหรับแสดงเทคโนโลยี หรือของใหม่เป็นหลัก ตอนนี้ได้แปรสภาพเป็น Nokia Lifestyle Shop แห่งแรกในประเทศไทย

โดยทาง Nokia ใช้บริการของ Fltch จากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีประสบการณ์ในการออกแบบหน้าร้านให้ Nokia มาแล้วทั่วโลก โดยใช้แนวคิด การใช้เส้นแบบแท่งในการแทนที่บริเวณที่เป็นกระจก เน้นการจัดวางอุปกรณ์จริง ที่สามารถเล่นและใช้งานได้ทันที ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้สามารถสอบถามข้อมูลได้ทันที

การบริหารร้าน Nokia Lifestyle Shop ได้ IEC ซึ่งมีร้าน Nokia ในสังกัดอยู่แล้ว 10 ร้านทั่วประเทศมาเป็นผู้ดูแลร้าน พื้นที่ของร้าน Nokia Lifestyle Shop นี้ มีคนเข้าชมวันโดยเฉลี่ย 20,000-30,000 คนต่อวัน ซึ่งร้อยละ 7 ของผู้เข้าชม จะจบด้วยการซื้อเครื่องกับร้าน นอกจากนี้ ทาง Nokia ได้เผยถึงผลสำรวจที่ว่า ผู้บริโภค มั่นใจในร้านขายของอย่างเป็นทางการมากกว่าร้านทั่วไป ทำให้ Nokia Life Style Shop จะสามารถดันยอดขายให้กับ Nokia รวมถึงทำให้ผู้บริโภครู้จัก Nokia ได้ลึกซึ้งมากขึ้น

ทั้งนี้ Nokia และ IEC ต่างหวังว่าภายในสิ้นปีนี้ จะสามารถทำให้ผู้ได้เข้าร้าน แล้วจบที่การซื้อของ เพิ่มจากร้อยล่ะ 7 เป็น ร้อยล่ะ 10 ได้ในระยะเวลาดังกล่าว

ที่มา: Nokia Thailand