Galaxy S3, Galaxy S4 จะได้รับอัพเดท Android 4.3 ในเดือนตุลาคมนี้

main5

ในงาน Samsung Unpacked Episode 2 ที่เพิ่งผ่านไปได้บ่งชี้ว่า Galaxy S3 และ Galaxy S4 จะได้รับอัพเดท Android 4.3 (Jelly Bean) ในเดือนตุลาคมนี้

เนื่องจากว่า Galaxy Gear นั้นต้องการโทรศัพท์ที่เป็น Android 4.3 ในการเชื่อมต่อ (ในขั้นต้นจึงมีเพียง Galaxy Note 3 และ Galaxy Note 10.1 เท่านั้นที่ใช้งานได้) และบนสไลด์ระบุว่า Galaxy S3 และ Galaxy S4 จะใช้งานได้ หลังจากอัพเดทเป็น Android 4.3 ในเดือนตุลาคมนี้นั่นเอง

ที่มา: Engadget