Microsoft เตรียมให้คำตอบของอนาคต Windows Phone

หากพูดถึง OS Smartphone ที่น่าจะเป็น “เบอร์สาม” ของวงการได้นิ่งๆ คงมีหลาย OS พยายามเบียดเก้าอี้นี้ให้ได้ Windows Phone ก็เป็นหนึ่งในผู้อยากเบียดให้ได้ที่สามนิ่งๆ แต่กระแส รวมถึงสภาพที่เป็นอยู่ คงชัดเจนแล้วว่า Microsoft ต้องทำอะไรสักอย่างให้ชัดเจนกว่านี้

ฉะนั้นแล้ว ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ Microsoft จะจัดงานที่แสดงถึง Windows Phone รุ่นต่อไป ซึ่งหากอิงตามข่าวลือก่อนหน้า จะเป็นการอัพเดทใหญ่ที่น่าจะเรียกว่า Tango หรืออาจข้ามไปเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าเลยก็ได้ ในขณะเดียวกัน งานนี้จะแสดงให้เห็นถึงท่าที Microsoft เช่นกันว่า ความสัมพันธ์กับผู้ผลิต รักทุกเจ้าเท่ากัน หรือรัก Nokia แบบพิเศษเกินไปหรือไม่

ติดตามวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ว่าจะออกมาในทิศทางไหน

ที่มา: Intomobile