หุ้นของ RIM มีมูลค่า “ต่ำที่สุด” ตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์

พึ่งจะมีข่าวดีเรื่องชื่อ BBM ไปแท้ๆ แต่ความจริงของชะตากรรมของ RIM คงยังไม่จบกันง่ายๆ เพราะมูลค่าหุ้นของ RIM ทำสถิติไม่น่าประทับใจซะแล้ว โดยหุ้นของ RIM ในตลาดหลักทรัพย์ แคนนาดา หุ้นของ RIM ตกเหลือแค่หุ้นล่ะ $9.66 ต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาตอนที่ RIM เริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2004 โดยราคาซื้อขายครั้งแรก เริ่มหุ้นล่ะ $10 ทำให้ความหวังทั้งหมด อยู่ที่การนำเสนอ BlackBerry 10 ว่าจะโดนใจ และเป็นความหวังพา RIM ฟื้นได้สำเร็จหรือเปล่า

อาการหุ้นตกร่วงดังกล่าว ก็สอดคล้องกับคำเตือนของ JP Morgan และ RBC Capital Markets เตือนไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า หุ้นของ RIM ไม่สมควรเล่น ไม่ว่าจะระยะสั้น หรือระยะยาวก็ตาม

ที่มา: Intomobile