กสทช. แต่งตั้งทีมตรวจสอบเงินรายได้ช่วงระยะคุ้มครอง 1800

dtacReadever_9295-500x333

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ได้บอกว่าทาง กสทช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการความถี่ 1800 mhz เป็นจำนวนทั้งหมด 5 คน

ถ้ายังจำกันได้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินเรื่องการหมดสัญญาสัมปทานความถี่ 1800 ของ CAT และ TrueMove กัน ซึ่งทางกสทช. ได้มีคำสั่งประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ทำให้การให้บริการต่างๆ นั้นยังเดินหน้าต่อไป จะไม่มีการซิมดับเพราะสัมปทานหมดแต่อย่างใด

แต่ข้อต่อมาคือผู้ให้บริการนั้นไม่สามารถรับลูกค้าเพิ่มได้ (เนื่องจากหมดสัญญาสัมปทานไปแล้ว) และเงินที่มาจากรายได้ตรงนี้จะถูกนำส่ง “รายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ” นั่นเองครับ

สำหรับคณะทำงานนี้จะมีหน้าที่ในการ

  1. ตรวจสอบเงินและนำส่งรายได้แผ่นดิน (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการบริการ)
  2. รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานต่อ กทค และเลขาธิการกสทช
  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามแต่จะได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กสทช

ข่าวนี้ถือว่าเป็นการยืนยันว่าซิม 1800mhz ของทุกคนนั้นจะไม่ดับอย่างแน่นอน จะยังคงใช้งานได้ต่อไป และเงินที่จ่ายทุกบาทนั้นหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเข้าสู่แผ่นดินนั่นเอง