Windows Phone Marketplace เข้าหลักแสนซะที

ถ้าจะว่าถึง Windows Phone 7 ที่เปิดตัวมา 1 ปีกว่าๆ สภาพรวมๆ จะบอกว่าดีก็พอตัว จะบอกว่าแย่ ก็ไม่เชิง แต่สถิติด้าน Ecosystem ที่สำคัญ ที่บอกถึงความสำเร็จของ OS ได้อย่างนึง นั้นคือจำนวน App ในแหล่งของ OS นั้นๆ สำหรับ Windows Phone 7 ใน Marketplace นั้น ตอนนี้มีถึง 100,000 App เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากมองการเติบโตของ Marketplace แล้ว จะพบว่า ตลอดช่วง 20 เดือนของอายุ Windows Phone 7 การเติบโตไม่ได้เป็นไปอย่างก้าวกระโดด แต่แนวโน้มเป็นกราฟชันขึ้นเรื่อยๆ โดยช่วงที่ Nokia Lumia ออกวางจำหน่าย (ช่วงปลายปี 2011) เป็นช่วงที่ Marketplace มีการเติบโตที่มีการดีดขึ้นกว่าปกติอยู่เล็กน้อย

ในบางประเทศ อาจถือว่าตั้งไข่ได้ แต่กับอีกหลายประเทศ Windows Phone 7 อาจต้องเข็นครกขึ้นภูเขากันต่อไป

ที่มา: GSMArena