ทรู บิสิเนส ร่วมมือ สสว. สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทย

MOU สสว.นายประเสริฐ บุญชัยสุข (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดย นายชัยพร ชยานุรักษ์ (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการ สสว. และ ทรู บิสิเนส โดย นางสาวรัชนี ทีปประสาน (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการด้านลูกค้าองค์กรธุรกิจ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ทั้งนี้ ทรู บิสิเนส พร้อมให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสสว. และสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำแนะนำในการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนำเสนอบริการสื่อสารครบวงจร ทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G และ 4G LTE   และโซลูชั่นส์ต่างๆ ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศ