iPhone 5 ได้รับคะแนนความพึงพอใจลดลงเมื่อเทียบกับ Android Flagship

นับตั้งแต่ iPhone 4 เป็นต้นมาถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานได้อย่างน่าประทับใจมาตลอดจนสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในงานเปิดตัวสินค้ารุ่นสานต่อได้เป็นอย่างดี ซึ่งนั่นก็คงจะสร้างความขัดเคืองให้กับคู่แข่งมาโดยตลอด

แต่ดูเหมือนว่าในปี 2012 ที่ผ่านมาพร้อมการเปิดตัว iPhone 5 นั้นทำให้ความพึงพอใจที่เป็นมาตรฐานของ Apple มาตลอดจะเริ่มมีรอยด่างเพิ่มมากขึ้นสักเล็กน้อย โดยการก้าวขึ้นมาท้าทายจากคู่แข่งรายสำคัญๆ ในตลาดต่างสามารถพัฒนา flagship smartphone ขึ้นมาแข่งขันได้อย่างน่ากลัว จนทำให้มีรายงานผลการสำรวจออกมาว่า iPhone 5 นั้นได้รับการประเมินลดลงเมื่อเทียบกับทาง Android smartphone ที่วางจำหน่ายร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย 4 รายใหญ่ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา: Phone Arena