เอไอเอส 3G 2100 จัดกิจกรรม AIS Business Family Rally ขอบคุณลูกค้าองค์กร

AISเอไอเอส 3G 2100 โดย ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร จัดกิจกรรม “AIS Business Family Rally” แรลลี่รถยนต์ กรุงเทพฯ – ชะอำ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขอบคุณกลุ่มลูกค้าองค์กรทั่วประเทศ ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของเอไอเอสเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยเอไอเอสเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบบริการและโซลูชั่นที่ดี  มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้าองค์กรตลอดไป