ทรู – เอไอเอส ประสานเสียงร้องรัฐ พิจารณาขยายการผ่อนผันค่าประมูลคลื่น 900MHz

87335ทรู ออกมาร้องขอขอการผ่อนผันค่างวดที่ประมูลคลื่นความถี่ 900MHz เพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวมทั้งหมด โดยเฉพาะการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งการขยายเครือข่าย การลงทุนเทคโนโลยี 5G หรือแม้กระทั่ง IoT ซึ่งหากได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ จะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

แต่หากทางรัฐ ไม่เข้ามาช่วยเหลือ ทางทรูก็น้อมรับการตัดสินใจ แต่ก็จะทำให้การประมูลความถี่ครั้งต่อไปลำบาก เพราะเม็ดเงินในการลงทุนอาจจะไม่พร้อม

“ทรูมองว่า กลุ่มทีวีดิจิทัล ก็ได้รับการช่วยเหลือ เพราะราคาประมูลไปสูงกว่าราคาตั้งต้น 2 เท่า แต่กลุ่มโทรคมนาคมประมูลคลื่นสูงกว่าราคาตั้งต้น 6 เท่า ทำให้การคาดการณ์ถึงแผนการชำระเงินแต่ละงวด ไม่เป็นไปตามแผนการณ์ที่วางไว้ตั้งแต่ช่วงประมูล” นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงความเห็นในการร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐ

สำหรับข้อเสนอของทรูในครั้งแรกต่อรัฐ คือการผ่อนผันเงินงวดการประมูลครั้งที่ 4 ทั้งหมดประมาณ 60,000 ล้าน ออกเป็น 10 งวด และข้อยกเว้นดอกเบี้ย ซึ่งข้อเสนอนี้ถูกปัดตก และท้ายที่สุด รัฐให้ข้อเสนอที่ 5 งวด และชำระดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี

แล้วสิ่งที่หลายๆ คนกังวลถึงรัฐจะเสียประโยชน์การกรณีนี้ ยืนยันได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะทรูยังยืนยันในการชำระเงิน ทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงการชำระค่างวดที่ทรูได้ทำแบงค์การันตีไว้หมดแล้ว

87337สำหรับ เอไอเอสนั้น ได้ส่ง Statement ถึงสื่อมวลชน ระบุหากรัฐบาลพิจารณาผ่อนผันจะช่วยให้สามารถนำเงินมาลงทุนขยายโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อให้บริการลูกค้า แต่หากรัฐบาลไม่เห็นชอบผ่อนผันการชำระเงิน บริษัทฯก็เคารพในการตัดสินใจของรัฐบาล

ข้อเสนอของเอไอเอส ยังระบุเพิ่มเติมว่า ขอให้รัฐพิจารณาขยายเวลาผ่อนผันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz ในงวดที่ 4 เนื่องจากราคาประมูลคลื่นดังกล่าวสูงกว่าการประเมินไว้ในตอนแรก ซึ่งหากรัฐบาลมีมติให้ผ่อนผันการชำระเงินค่าคลื่นดังกล่าวออกไปก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม โดยบริษัทฯจะสามารถนำงบประมาณไปเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่านอื่นๆ ในครั้งต่อไปที่ กสทช. กำหนดขึ้น

และที่สำคัญบริษัทฯจะสามารถนำเงินมาลงทุนขยายโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อให้บริการลูกค้า อันได้แก่ประชาชนทั้งประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะมีนวัตกรรมไปพัฒนาอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ ให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผลให้ประเทศมีความก้าวหน้ามั่งคง และที่สำคัญเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป