ทรู ไอดีซี ร่วมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001

for pressบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด โดย นายชัย สุทธาสา (ขวา) รองผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยี รับมอบโล่จากนายอำนวย ทองสถิตย์ (ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโอกาสที่ทรู ไอดีซี ร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดขึ้นเพื่อกำหนดแผนงานด้านอนุรักษ์พลังงานและเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001 ซึ่งจะเป็นใบรับรองมาตรฐานสากล ใบที่ 4 ของทรู ไอดีซี นอกเหนือจาก ISO 20000, ISO 27001 และ BS 25999

สำหรับสื่อมวลชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: อ้างอิง (128) 9/07/2555
สายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู อีเมล์ pr@truecorp.co.th
บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด    
จารุวรรณ วรรักษ์ธนานันท์ โทร. +66 (0) 2252 9871-7 อีเมล์ jaruwan.v@abm.co.th