กลุ่มทรู รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม ผลงาน “Autistic Application” เสริมศักยภาพเด็กพิเศษ เนื่องในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556

192_1นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ (ขวาสุด) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (กลาง) รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม ในฐานะองค์กรที่นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุ่มทรู ร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม “Autistic Application” ซึ่งพนักงานกลุ่มทรูได้คิดค้นและพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสื่อการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้ และสมรรถภาพแก่เด็กพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556” จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้