Dell จัดงาน Modernized Client Device โชว์เทคโนโลยีใหม่

Dell

Dell เปิดตัวกลุ่มสินค้าใหม่สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ที่ต้องการสินค้ามากความสามารถ เหมาะแก่การทำงาน ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่เบา ความทนทานที่เชื่อถือได้ ความคล่องตัวในการทำงานนอกสถานที่ และความสะดวกสบายในการทำงาน

ผู้จัดการประเทศประเทศไทยของ Dell กล่าวว่าเทคโนโลยีเทรนด์ในยุคนี้กำลังเริ่มเปลี่ยนไป เมือเทียบกับยุคก่อน โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจต้องลงมาเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ เพราะตอนนี้มีคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ทกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลก

นอกจากนี้ยังประเมินกันว่าในปี 2559 พนักงานกลุ่มองค์กรธุรกิจจะใช้สมาร์ทโฟนกว่า 350 ล้านคน และ ณ ตอนนี้ก็มีราวๆ 250 ล้านคนที่นำอุปกรณ์ของตนเองมาใช้ช่วยในการทำงาน ซึ่งเทรนด์นี้เรียกว่า BYOD (Bring Your Own Device) ทำให้ภาคองค์กรต้องไปใช้ระบบกลางที่ไม่ยึดติดกับระบบปฏิบัติการใดมากขึ้น ซึ่งก็จะผลักดันให้คลาวด์เติบโตขึ้นนั่นเอง

สำหรับโน้ตบุคสำหรับภาคองค์กรที่ทาง Dell เปิดตัวก็คือ Latitude Series นั่นเองครับ ซึ่งมีทั้งรุ่น Latitude 3000, Latitude 5000, Latitude 7000 โดยจะไล่รุ่นกันตามความสามารถและราคา

ซึ่งรุ่นเล็กสุดก็คือ Latitude 3000 นั่นเอง ทาง Dell ระบุเอาไว้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้และมีราคาไม่แพง ส่วนรุ่น Latitude 5000 ทาง Dell ก็บอกว่าเป็นรุ่นสำหรับความปลอดภัย และรุ่นสูงสุดอย่าง Latitude 7000 ก็จะเป็นเรื่องของความบางเบาคล่องตัวนั่นเองครับ