Sony ประกาศชื่อ HTC One 6 รุ่นล่าสุดที่รองรับลูกเล่น PlayStation certification

ลูกเล่นสำคัญของ Sony ที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อทั้งตัว Sony เอง และวงการ Android รวมทั้งหมด นั้นคือ Play Station certification ที่ทาง Sony นำเกมสมัย Play Station หลายเกมมาแปลงให้เล่นใน Android ได้ โดย Smartphone ของ Sony กับ Sony Ericsson หลายรุ่นรองรับลูกเล่นดังกล่าว และมีมือถือยี่ห้ออื่นที่รองรับด้วย ล่าสุด Sony ประกาศชื่อมือถือที่รองรับเพิ่มขึ้น นั้นคือ HTC ทั้งหมด 6 รุ่นในตระกูล One ทั้งหมด ได้แก่ One X/X+/XL/S/V/EVO 4G

HTC One ทั้งหมดเหล่านี้ จะได้สิทธิในการเข้าถึงเกม Play Station ผ่านลูกเล่น Play Station Certification และในอนาคต น่าจะมี Android อื่นรองรับมากกว่านี้เช่นกัน

ที่มา: GSMArena