ทรู ส่งมอบเครื่องโทรศัพท์และดีไวซ์ ทรูมูฟ เอช ล็อตแรก กว่า 500 เครื่อง นำศักยภาพการสื่อสาร 3G เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับท้องถิ่น จ.เชียงใหม่

127กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจภาครัฐ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องโทรศัพท์ ทรูมูฟ เอช จำนวนกว่า 500 เครื่อง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องโครงการ Smart Device Smart Province  นำศักยภาพ  ผู้นำ 3G+  และ WiFi  จากทรูมูฟ เอช  เพิ่มขีดความสามารถ

ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการและชุมชน ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ คุณภาพสูง พร้อมด้วยข้อเสนอพิเศษที่สุด รวมทั้งการสร้างสรรค์แอพลิเคชั่นขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับท้องถิ่น ให้สื่อสารได้เต็มประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ และอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ

จากภาพ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 6 จากขวา)นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจภาครัฐ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ที่ 4 จากซ้าย)นายนิวัฒน์ พุฒิวันเพ็ญ ผู้จัดการทั่วไปเขตภาคเหนือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ที่ 3 จากซ้าย)