Nokia และ Huawei โดนผู้ผลิตชิ้นส่วนฟ้องร้องละเมิดเทคโนโลยีหน้าจอ

TPK ผู้ผลิตชิ้นส่วนหน้าจอ (touch panel) จากใต้หวันทำการยื่นฟ้องร้องบริษัทผู้ผลิต smartphone รายใหญ่อย่าง Nokia และ Huawei ต่อศาลเมือง Xiamen ในประเทศตอนใต้ ในข้อกล่าวหาที่ระบุว่าสองบริษัทยักษ์ใหญ่นั้นได้ทำการละเมิดสิทธิบัตรวิธีการผลิตหน้าจอแบบ conductor pattern structure ซึ่งได้มีการจดทะเบียนถือครองเอาไว้โดย TPK และมีการเรียกว่าค่าเสียหายกว่า 4.28 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมยังขอให้ยุติการทำตลาดของมือถือที่มีการละเมิดสิทธิบัตรอย่างรุ่น Nokia 610 อีกด้วย

ที่มา: Digitimes