เอไอเอส 3G 2100 สนับสนุนแพ็กเกจโรมมิ่ง ให้แก่กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

1 (1)เอไอเอส 3G 2100 โดย บริการข้ามแดนอัตโนมัติ สนับสนุนแพ็กเกจโรมมิ่ง ทั้ง Voice และ Data ให้แก่กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการติดต่อประสานงานได้อย่างสะดวกสบายผ่านมือถือ เอไอเอส 3G 2100 ตลอดระยะเวลาการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ระหว่างวันที่ 2 ก.ย. – 14 พ.ย. 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และออสเตรเลีย