CEO dtac “ลาร์ส นอร์ลิ่ง” ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้ว

LARS-035บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ประกาศว่า นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัท เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ในการทำงาน โดยดีแทคจะเริ่มกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ต่อไป

โดยลาร์ส นอร์ลิ่ง จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2561 จนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

ด้านบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ ดีแทค กล่าวว่า ขอแสดงความขอบคุณ ลาร์ส นอร์ลิ่ง เป็นอย่างสูงในความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานอย่างหนักตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในดีแทค ทำให้ดีแทคเป็นผู้นำในการให้บริการ 4G การสร้างนวัตกรรม รวมถึงบริการดิจิทัลเพื่อคนไทย

ขณะที่ลาร์ส นอร์ลิ่ง ก็ได้กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสนำทีมบริหารงานของดีแทคในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารดีแทคในช่วงเวลาที่สำคัญในการเริ่มต้นเปลี่ยนผ่านดีแทคไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อประโยชน์ของของลูกค้าเป็นสำคัญ ผมจะยังทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งมอบภารกิจให้แก่ผู้ที่จะมารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ได้อย่างราบรื่นต่อไป