กสทช. จัด Drive Test ตรวจสอบสัญญาณมือถือในเขตพื้นที่กรุงเทพ

เช้าวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555) กสทช. จัดการการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี ในเส้นจากสำนักงาน กสทช. วิ่งตามถนนพหลโยธินผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เข้าถนนพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 ขึ้นทางด่วนตรงพระราม 4 ไปทางสนามบินสุวรรณภูมิ เส้นทางกลับวิ่งเข้ามอเตอร์เวย์ ขึ้นทางด่วนลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วิ่งเข้าถนนพหลโยธินขาออก เลี้ยวขวาเข้า ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)      มาจบเส้นทางที่สำนักงาน กสทช.

พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กสทช. มีการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน  และเนื่องจากบทบาทของ กสทช. ที่ต้องดูแลคุ้มครองผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด Drive Test เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ที่เข้าร่วมการตรวจสอบจะได้รับชมผลของการตรวจสอบในแต่ละพื้นที่พร้อมกันไปในขณะเดินทางครั้งนี้ โดยผลที่ได้จะถูกนำมารวมกับผลการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ จากนั้นจะนำไปวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อประเมินข้อมูลคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการทุกราย ซึ่งที่ผ่านมา กระบวนการนี้ได้แจ้งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ดำเนินการทั้งการพัฒนาคุณภาพบริการในเชิงการแก้ไขและการบำรุงรักษาในเชิงการป้องกันล่วงหน้า

การตรวจสอบครั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย นายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และนายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจโมบายล์ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด หรือทรูมูฟ ได้เข้าร่วมเพื่อที่จะรับฟังผลการตรวจสอบเพื่อที่จะได้กลับไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับประชาชนด้วย

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า การตรวจสอบครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กระบวนการตรวจสอบและอุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพเป็นไปตามได้มาตรฐานสากล แต่ก็มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ผลการทดสอบค้านกับความรู้สึก เนื่องจากในการทดสอบเราทำตามมาตรฐาน แต่เวลาใช้งานจริงจะมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง ทั้งคุณภาพโทรศัพท์ที่ใช้ มือที่ถือโทรศัพท์ ช่วงเวลาในการใช้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกัน ตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ไซต์ล้วนมีผลต่อคุณภาพของสัญญาณทั้งสิ้น การตรวจสอบของเราก็พยายามให้มีการพัฒนาอุปกรณ์และกระบวนการตรวจสอบที่สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด

การแก้ปัญหาคุณภาพการให้บริการที่ถูกต้องคือการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz นั่นคือการสร้างถนนใหม่ ซึ่งมีแผนจะดำเนินการในเดือนตุลาคมนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเปิดให้มีการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในวันนี้ถือว่าเป็นกระตุ้นผู้ประกอบการให้ตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพบริการประชาชน การตรวจสอบเป็นภารกิจที่สำนักงาน กสทช. ดำเนินการเป็นประจำมาโดยตลอด และได้ส่งผลให้มีการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการดีขึ้น

นายฐากร ให้รายละเอียดว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งนี้ได้ผลดี ทั้งคาดหวังว่าถ้าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้คุณภาพได้อย่างในวันนี้ก็จะดีสำหรับประเทศไทย และทำให้เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาน้อยลง

ผลการตรวจสอบพบว่า โดยภาพรวมคุณภาพของสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 บริษัท อยู่ในเกณฑ์ดี มีอัตราการโทรสำเร็จ ความแรงสัญญาณเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก สำหรับบริการข้อมูล ผลจากการตรวจสอบการให้บริการข้อมูลของผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย พบว่า อัตราความเร็วเฉลี่ยของการให้บริการข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.996 Mbps ถึง 1.74 Mbps ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้

นายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขอบคุณทาง กสทช. ที่จัดดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งนี้ขึ้น เข้าใจว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทางเอไอเอส ก็มีการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่เสมอเช่นกัน ในเรื่องการให้บริการข้อมูล เอไอเอส มีความถี่น้อยที่สุด 5 MHz จากความไม่เพียงพอของความถี่ เอไอเอสจึงเห็นว่าจำเป็นต้องขยายเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้บริการเสียงและข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว

“ผู้ประกอบการทุกรายต่างมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงโครงข่าย และอยากให้ กสทช. เร่งเรื่องการให้ใบอนุญาต 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz โดยเร็ว”

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผู้ให้บริการทุกรายตั้งใจจะนำผลของการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในวันนี้ไปปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ ไม่มีใครอยากให้บริการแล้วให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ช้า อยากให้ขยายคลื่นความถี่ใหม่ แต่สำหรับคลื่น 1800 MHz ก็ยังมีความถี่มากพอที่จะให้บริการได้ ดีแทคมีความพร้อมด้านเทคนิค ด้านโครงข่าย ซึ่งได้ทำการปรับปรุงไปแล้ว พร้อมที่จะพัฒนาต่อไป

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจโมบายล์ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด หรือทรูมูฟ กล่าวว่า กิจกรรมดีๆ อย่างในวันนี้ดีสำหรับผู้บริโภค เพราะจะทำให้ผู้ให้บริการทุกรายได้ปรับปรุงคุณภาพโครงข่าย ถือเป็นความสำคัญลำดับต้นๆ สำหรับทรูมูฟ นอกจากการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วยังมีการตรวจสอบคุณภาพด้วยการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และก็จะมีการดูแลเรื่องความหนาแน่นของการใช้ข้อมูล ซึ่งก็จะมีการปรับปรุงโดยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้ การดูแลโครงข่ายไม่ได้ทำเพียงวันเดียว แต่ต้องทำตลอดไป