กลุ่มทรู รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม เนื่องในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556

image001นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยังให้เกียรติมอบรางวัลแก่พนักงานกลุ่มทรูที่ชนะการประกวดผลงานนวัตกรรม “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2013 ฟอร์ ทรู” (True Innovation Awards 2013 for True) พร้อมมอบโล่ผู้สนับสนุนการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” มาอย่างต่อเนื่องใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การประกวดสำหรับบุคคลภายนอก ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ในชื่อ “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ เดอะ นิว อีร่า” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มอบคุณประโยชน์แก่สังคม โดยจะประกาศผลภายในเดือนมกราคมปี 2557 ขณะเดียวกัน กลุ่มทรู ยังได้จัดโครงการประกวดภายในองค์กร โดยใช้ชื่อว่า “True Innovation Awards for True” เพื่อกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานที่ชนะการประกวดในปีนี้ สำหรับประเภทสุดยอดนวัตกรรม (Inno Tree) ได้แก่ ผลงาน Autistic Application ซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในปีนี้ และประเภทเมล็ดพันธุ์ความคิด (Idea Seed) ได้แก่ ผลงาน WiFi GPS Map Monitoring by CACTI ซึ่งเป็นระบบมอนิเตอร์การทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ปล่อยสัญญาณ WiFi (Access Point) โดยใช้แผนที่ประเทศไทย เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ และสามารถวางแผนการซ่อมแซมกรณีอุปกรณ์ชำรุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น