HTC Infographic ชี้ชัด 2014 HTC One สุดยอดโทรศัพท์ด้านเสียง

htc infographic

เมื่อวานที่ผ่านมาทาง HTC ได้เปิดตัว Infographic ใหม่ล่าสุดที่ใช้หัวข้อว่าช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของการฟังเพลงด้วยอุปกรณ์พกพา “A History of Mobile Music” ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาตั้งแต่ปี 1954 ที่มีการเปิดตัวเครื่องวิทยุทรานซิสเตอร์ เรื่อยมาจนถึงเครื่องเล่นเพลงรูปแบบต่างๆ มาจนถึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในปี 2007 และได้บรรจุชื่อของ HTC One with BoomSound ในปี 2014 ลงไปเป็นการปิดท้าย

แต่จะมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากขวบปีที่ผ่านมาของ HTC One จากปี 2013 อย่างไร เดี๊ยววันที่ 25 มีนาคมที่จะมีงานเปิดตัวนี้ได้รู้กันเลย

ที่มา: phonearena