Microsoft ใช้แผนที่จราจรของ Nokia ใน Windows Phone 7

เมื่อพูดถึง Nokia และ Microsoft การจับมือร่วมกันในเรื่อง Windows Phone 7 ทำให้สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น ในแง่การหยิบยืมสิ่งดีๆ ของกันและกัน ก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอน หลังจากที่ Nokia ดูจะเป็นฝ่ายได้รับจาก Microsoft ซะเยอะแล้ว ตอนนี้ Microsoft ก็ขอของดีจาก Nokia ไปใช้บ้าง นั้นคือการให้ Nokia เป็นผู้ทำแผนที่ใน Windows Phone 7 โดยเฉพาะแผนที่จราจร / ขับรถ เพราะ Microsoft คงเล็งเห็นแล้วว่า จะพัฒนา Bing Maps มาสู้ก็คงไม่ทันกับคู่แข่งทั้ง Apple / Google ที่เปิดตัวแผนที่ความสามารถใหม่กันไปหมาดๆ

งานนี้ในวันที่ 18 มิถุนายนที่ Microsoft มีนัดจะเล่าถึงอนาคตของ Windows Phone อาจมีการเปิดตัวความสามารถนี้อย่างเป็นทางการก็เป็นไปได้

ที่มา: The Verge