Nokia ขาย Vertu ออกไปเรียบร้อย

โลกของความหรูหราที่โทรได้ ก็คงไม่มีอะไรเกินกว่า Vertu แต่ในสภาวะที่ Nokia ตัวเองยังเอาตัวไม่ค่อยจะรอด กิจการหรูหรา กำไรไม่หนาอย่าง Vertu เลยต้องถูกปล่อยไป โดย Nokia ได้ตกลงขายกิจการของ Vertu เป็นหุ้นกว่า 90% ให้กับ EQT VI กลุ่มทุนจากยุโรปเหนือ ส่วน Nokia ยังถือหุ้นใน Vertu อยู่ 10% เท่านั้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของบริษัท / พนักงาน

สำหรับอนาคตของ Vertu การพัฒนา / ผลิต / องค์ความรู้ในการสร้าง ยังเป็นของ Nokia เช่นเดิม แต่ในการบริหาร ตัดสินใจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ไม่ใช่ของ Nokia อีกต่อไป

ที่มา: GSMArena