ใช้งานโปรแกรม Mobile Phone Tools สำหรับมือถือ Motorola Part I

(บทความจาก นิตสาร Mobile Mag คอลัมน์ Tune Up)