วันทูวัน คอนแทคส์ ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น” และ “ผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ” ในงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5

6587951บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถ ผู้ให้บริการ Contact Center แบบครบวงจร รับมอบ 2 รางวัล “สถานประกอบการดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น” และ “ผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ” ในงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5 โดยมี คุณ รัชดา  นิวาศะบุตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล  และ ธุรการ เป็นผู้รับมอบรางวัลในครั้งนี้