Moody ช่วยซ้ำคุณค่า Nokia ว่าเป็น “ขยะ”

หลังจากเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง S&P ได้จัดคุณค่าของหุ้น Nokia อยู่ในระดับไม่น่าซื้อ หรือแปลกันตรงๆ ว่าคุณค่าเท่ากับ “ขยะ” ผ่านไปไม่นานนัก มีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Moody ก็ออกมาให้ความเชื่อถือไปในทางเดียวกับ S&P เช่นกันว่า หุ้นของ Nokia เป็นหุ้นที่ไม่สมควรถือครองไว้

เหตุผลที่ Moody ให้ความเห็นเช่นนี้ เพราะหลังจากข่าวการปลดพนักงาน 10,000 ตำแหน่งออกไป ซึ่งรวมถึงการปลดพนักงานในช่วงก่อนหน้าที่ไม่ห่างนัก ผลประกอบการที่เสียแชมป์ให้ Samsung รวมถึงราคาหุ้นที่ต่ำเหลือแค่ $2.50 ต่อหุ้น ส่งผลให้ Moody แนะนำเช่นนี้

หาก Nokia นั้น ยิ่งใหญ่จริง ก็ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นบททดสอบใหญ่ที่พิสูจน์ Nokia เช่นกัน

ที่มา: Intomobile