Samsung Galaxy S III ขายพร้อมกันทั่วประเทศ 7 มิถุนายนนี้

จากภาพนี้ ไม่ต้องอธิบายอะไรกันแล้ว ว่า Samsung Galaxy S III มาแน่นอน 7 มิถุนายนนี้ ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป ซึ่งวางขายพร้อมกันทั้ง 2 สีคือ สีฟ้า (Pebble Blue) และสีขาว (Marble White) รุ่นหน่วยความจำ 16GB

ส่วนราคาตัวเครื่องนั้น อยู่ที่ประมาณ 23,000 บาท พร้อมโปรโมชันผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการ AIS, dtac และ TrueMove H ซึ่งมีวางจำหน่ายแบบแยกรุ่นที่ปรับค่าการรับสัญญาณ 3G ให้ใช้งานเสถียรในย่าน 900MHz (GT-I9300) และในรุ่นที่ปรับค่าการรับสัญญาณ 3G ให้ใช้งานเสถียรในย่าน 850MHz (GT-I9300T)

ซึ่งทั้งหมดนี้ มาพร้อมกับโปรโมชันของแต่ละโอเปอเรเตอร์ ซึ่งแน่นอนต้องดุเดือด และร้อนแรงเหมือนตอน Samsung Galaxy S II มาขายไทยอย่างแน่นอน