สำนักงาน กสทช. เผยผลการหารือ 2 ผู้ประกอบการเรื่องผลการตรวจสอบโปรโมชั่น 3G ใหม่ ที่พบว่าไม่ลดลง 15%

IMG_0621นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556) สำนักงาน กสทช. ได้หารือกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ถึงเรื่องผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz  ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ครบ 1 เดือน ที่สำนักงานได้ดำเนินการตรวจสอบไปก่อนหน้านี้ ในส่วนของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โปรโมชั่นที่นำโปรโมชั่น 2G/3G เดิมมาให้บริการทั้ง 2 โปรโมชั่นมีอัตราค่าบริการปรับลดลงมากกว่า 15% ทาง AWN ให้ข้อมูลว่าในตอนนี้โปรโมชั่นที่มาจาก 2G/3G เดิมมีเพิ่มอีก 4 โปรโมชั่น ซึ่งทุกโปรโมชั่นมีอัตราค่าบริการปรับลดลงมากกว่า 15% ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

ในส่วนของโปรโมชั่นใหม่ ที่ผลการตรวจสอบของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด   ที่พบว่า อัตราค่าบริการประเภทเสียง (Voice) ได้ลดลงแล้วไม่น้อยกว่า 15% ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ในส่วนของบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) sms mms และอินเทอร์เน็ต อัตราค่าบริการยังไม่ลดลง 15% ซึ่งทาง AWN ยืนยันว่า เป็นอัตราค่าบริการลดลง 15% ตามอัตราที่ กสทช. กำหนด โดย AWN ชี้แจงว่าโปรโมชั่นใหม่ของ 3G ย่าน 2.1 GHz มีทั้งหมด 290 โปรโมชั่น ซึ่งสำนักงานคำนวณจากข้อมูล 180 โปรโมชั่น อาจทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไป ทั้งนี้ AWN จะส่งข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนี้มาให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  โดยยืนยันว่าบริษัทจะดำเนิการตามที่ กสทช. กำหนด

นายฐากร กล่าวว่า สำหรับบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด โปรโมชั่นที่นำโปรโมชั่น 2G/3G เดิมมาให้บริการมีอัตราค่าบริการปรับลดลงมากกว่า 15% โดยสำหรับโปรโมชั่นที่ราคา 399 บาทเดิม พอเป็น 2.1 GHz ราคาเหลือ 304 บาท โปรโมชั่นที่ราคา 599 บาทเดิม พอเป็น 2.1 GHz ราคาเหลือ 510 บาท โปรโมชั่นที่ราคา 899 บาทเดิม พอเป็น 2.1 GHz ราคาเหลือ 765 บาท ในส่วนของโปรโมชั่นใหม่ ที่ผลการตรวจสอบพบว่า อัตราค่าบริการยังไม่มีการปรับลดลงอย่างน้อย 15% เลยนั้น ทางบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ชี้แจงว่า ได้อัตราค่าบริการปรับลดลงมากกว่า 15% แล้วแต่เนื่องจากทางบริษัทได้ใช้แบรนด์ TRUE H  ในการทำการตลาดทั้งคลื่นความถี่ 850 MHz และคลื่นความถี่ 2.1 GHz ทำให้ในการตรวจสอบอัตราค่าบริการแยกได้ลำบากว่าส่วนไหนเป็นอัตราค่าบริการของคลื่นความถี่ 2.1 GHz ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงให้บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้มาให้เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้ใช้บริการ

“สำนักงานยืนยันว่าประชาชนต้องได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ในอัตราคาบริการที่ต้องถูกลงไม่น้อยกว่า 15% ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โดยสำนักงาน กสทช. จะให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลค่าบริการมาอีกครั้งภายในอาทิตย์นี้ และกำชับให้ทางผู้ประกอบการแจ้งผู้ใช้บริการในเรื่องของคลื่นความถี่ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในโปรโมชั่น 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ซึ่งหากผู้ใช้บริการประสบปัญหาเรื่องอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ไม่ลดลงจากเดิม 15% หรือมีปัญหาเรื่องคุณภาพการบริการ ก็สามารถร้องเรียนมาได้ที่ Call Center สำนักงาน กสทช. 1200 หรือSMS 1200” นายฐากร กล่าว