สำนักงาน กสทช. เผยสถิติยอดการนำเข้ามือถือและแท็บเล็ตของประเทศไทยตั้งแต่ปี 52 – ปัจจุบัน รวมทั้งหมด 3,880 รุ่น กว่า 93 ล้านเครื่อง มูลค่ากว่า 6.5 แสนล้านบาท

defaultนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า จากสถิติของสำนักงาน กสทช. พบว่า ตั้งแต่ปี 2552 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (วันที่ 19 ธันวาคม 2556) ประเทศไทยมีการนำเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตรวม 3,880 รุ่น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 92,729,417 เครื่อง คิดเป็นมูลค่ากว่า 6.5 แสนล้านบาท โดยในปี 2555 มีการนำเข้ามากที่สุด จำนวน 660 รุ่น 23,053,090 เครื่องรองลงมาคือปี 2554 นำเข้า 666 รุ่น เป็นจำนวน 22,786,286 เครื่อง ตามด้วยปี 2553 นำเข้า 965 รุ่น เป็นจำนวน 19,991,952 เครื่อง ปี 2552 นำเข้า 1,476 รุ่น เป็นจำนวน 16,230,612 เครื่อง และปี 2556 (ข้อมูลจนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2556) นำเข้า 113 รุ่น เป็นจำนวน 10,667,477 เครื่อง

สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ได้รับความนิยมและมีการนำเข้ามาในปีต่างๆ อาทิ

ปี 2552 ได้แก่ iPhone3, Samsung Spica i5700, Samsung Candy, Samsung Star, Nokia N97 mini, Nokia 5230, Nokia 5530, Nokia Xpress Music, i-mobile IE3250, i-mobile IE5510,  i-mobile IE6530

ปี 2553 ได้แก่ iPhone4, iPad, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Wave, Samsung C3, Nokia N8, Nokia X6, Nokia C2, Nokia C5, i-mobile IExxxx, i-mobile Hits, i-mobile GM, i-mobile U

ปี 2554 ได้แก่ iPhone4s, iPad2, Samsung Galaxy Y, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy Tab, Nokia N9, Nokia Lumia 800, Nokia Asha, Nokia 500, i-mobile i-Note, i-mobile CM, i-mobile Hitz 101-335, i-mobile S

ปี 2555 iPhone5, iPad, iPad Mini, Samsung Galaxy S Duos, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Grand, Samsung Galaxy Ace, Nokia Lumia, Nokia Asha, Nokia N, Nokia X,  i-mobile idea 1, i-mobile i-Note 2, i-mobile i-Style 1-6, i-mobile i-Style Q1-6

ปี 2556 iPhone5s, iPhone5c, iPad Air, iPad mini, Samsung Galaxy S4, Galaxy Grand 2, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Core, Nokia Lumia 520, 625, 1520, 2520, i-mobile Hitz 10-17, i-mobile i-Note 3, i-mobile IQ 9

ทั้งนี้ สถิติดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทยที่พบว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบริการโทรคมนาคมที่คนไทยในทุกพื้นที่นิยมใช้สูงสุด มากกว่าบริการโทรศัพท์ประจำที่ หรือ โทรศัพท์พื้นฐาน และบริการโทรศัพท์สาธารณะ โดยขณะนี้มียอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งประเทศประมาณ 90 ล้านเลขหมายแล้ว

นายฐากร กล่าวว่า สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีสถิติการใช้โทรศัพท์กันมาก ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารและส่งข้อความอวยพรกันผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสารผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพื่อป้องกัน  มิให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง สำนักงาน กสทช. จึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้พิจารณาเพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ที่จะมาถึงนี้