HTC ม้วนเสื่อแดนแซมบ้าถาวร!!!

ท่าทางอะไรๆ ก็ไม่เป็นใจกับ HTC จริงๆ ผลประกอบการก็ไม่สวย ปัญหาเรื่องคุณภาพของเครื่อง และสารพัดเรื่องรุ้มเร้าตอนนี้ เป็นเวลาลำบากของ HTC จริงๆ เพราะ ณ เวลานี้ HTC ได้ตัดสินใจม้วนเสื่อออกจากบราซิลเป็นการถาวร เพราะไม่สามารถทำตลาดสู้กับ Samsung / Nokia / Apple เพราะในตลาดส่วนใหญ่ของประเทศนี้ หากเป็น Smartphone ก็ไปทาง Apple ซะส่วนใหญ่ ในขณะที่ Samsung และ Nokia ยืนพื้น Feature Phone และ Smartphone ของสองค่ายนี้ ก็ถูกรสนิยมชาวบราซิลมากกว่าอีก

HTC มีส่วนแบ่งทางการตลาดในบราซิลเพียงแค่ 0.11% ของตลาดรวมทั้งหมด ทำให้ตระกูล One ในบราซิลถูกยกเลิกการเปิดตัว ก่อนจะค่อยๆถอนทุกอย่างออกไปถาวร…สักวัน หวังว่า HTC จะกลับไปทำตลาดในบราซิลได้อีกครั้งเช่นกัน

 

ที่มา: Intomobile