Samsung ออกไอเดีย “จำกัดการสนับสนุน” อุปกรณ์เสริม

samsung-logo[1]

มีรายงานจากแหล่งข่าวของประเทศเกาหลีใต้ระบุว่า Samsung เกิดความคิดที่ฟังดูแล้วอาจจะน่ากังขาขึ้นอีกหรือไม่? หลังจากที่เริ่มมีการบังคับใช้ Regional Locked-SIM ซึ่งจำกัดการใช้งานโทรศัพท์ไว้เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น และล่าสุดมีอีกหนึ่งแนวคิดที่จะ “จำกัดการสนับสนุน” ของอุปกรณ์เสริมโดยผู้ผลิตอิสระ

โดยทาง Samsung ในอนาคตอาจจะมีการติดตั้งชิปพิเศษในการตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดแท่นชาร์ตไฟ ชุดแบตเตอรี่ หรือแม้แต่ชุดเคสคัฟเวอร์ต่างๆ ที่จะนำมาใช้กับเครื่องโทรศัพท์ของ Samsung นั้นต้องเป็นอุปกรณ์ที่บริษัทขึ้นเองหรือผ่านมาตรฐานการรับรองเท่านั้น ซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องดีที่ผู้บริโภคจะได้ใช้งานอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานการรับรอง ลดปัญหาในเรื่องของคุณภาพแบตเตอรี่หรือแท่นชาร์ตที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือก่อให้เกิดเหตุอันตรายได้

แต่ถ้ามีได้ก็อาจจะต้องมีเสียเช่นกัน เช่นว่า ถ้ามาตรการนี้ถูกบังคับใช้ ความสะดวกในเรื่องของการชาร์ตผ่านช่อง USB ที่ควรจะเป็นมาตรฐานก็คงไม่สะดวกมากนัก และราคาของอุปกรณ์เสริมก็อาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากชิ้นส่วนพิเศษ

ที่มา: SamMobile