Google Android ส่งบัตรอวยพรความสุข เทศกาลคริสต์มาสต์

เวียนมาบรรจบพบกันอีกหนึ่งปีสำหรับในช่วงส่งท้ายปีเก่าแบบนี้ อันเวลาซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขในการเฉลิมฉลองยาวนับตั้งแต่คริสต์มาสต์ที่จะมาถึงอีก 2 วันไปจนถึงขึ้นศักราชใหม่ในอีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลัง โดยทางทีมงาน Google Android ได้มีการส่งบัตรอวยพรความสุขเป็นวอลเปเปอร์และวีดีโอออกมารวมทั้งหมด 5 ชุด สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android ผ่านทาง Nexus Google+ Fanpage โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ได้จากแกลอรี่ของเราด้านล่างได้เลย

ที่มา: GSM Arena Blog