การใช้งาน EDGE PC Card Part II


ทดสอบที่เอ็มโพเรี่ยม

โดยเริ่มเชื่อมต่อแล้วลองเปิด www ดูครับ จะเห็นความเร็วที่ขึ้นที่ DU meter สูงสุดคือ 17.4 KB/sec ครับ