การใช้งาน EDGE PC Card Part II


ดาวน์โหลดเสร็จ แสดงความเร็วสุดท้ายที่หน้าต่าง ดาวน์โหลดที่ระดับ 18 KB/sec และ แสดงความเร็วสูงสุดของการดาวน์โหลดจาก DU meter ในช่วง 4 นาทีสุดท้ายคือ 29.7 KB/sec