การใช้งาน EDGE PC Card Part II


ทดสอบที่เอกมัย

เริ่มทำการดาวน์โหลดไฟล์จากเวปไซต์ต่างประเทศ ความเร็วที่แสดงผลที่หน้าต่างดาวน์โหลดคือ 8.27 KB/sec และ ความเร็วสูงสุดที่แสดงที่ DU meter คือ 16.6 KB/sec ซึ่งโดยรวมก็ยังถือว่าได้ความเร็วมากกว่าโมเดมในเครื่องต่อผ่านสายโทรศัพท์ทั่วไปอยู่บ้าง แต่ไม่มากนักครับ