การใช้งาน EDGE PC Card Part II


ในระหว่างการดาวน์โหลดก็มีการสวิงของการดาวน์โหลดอยู่บ้างครับ ความเร็วที่แสดงผลที่หน้าต่างดาวน์โหลดคือ 7.27 KB/sec และ ความเร็วสูงสุดที่แสดงที่ DU meter คือ 16.6 KB/sec