การใช้งาน EDGE PC Card Part II


มาลองดาวน์โหลดอีกไฟล์ดูความเร็วอีกครั้งครับ ความเร็วที่แสดงผลที่หน้าต่างดาวน์โหลดคือ 4.57 KB/sec และ ความเร็วสูงสุดที่แสดงที่ DU meter คือ 6.5 KB/sec ซึ่งถือว่าความเร็วตกลงพอสมควรครับ อย่างไรก็ดี ในครั้งนี้ผมดาวน์โหลดอีกเวปไซต์หนึ่ง ซึ่งอาจมีผลมากจากทาง Server ของเวปไซต์ก็เป็นได้ครับ