การใช้งาน EDGE PC Card Part II


หน้าต่าง Connecting ขึ้นมา ให้เราทำการกด Accept ที่มือถือครับ