การใช้งาน EDGE PC Card Part II


ดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยเห็น ความเร็วของการดาวน์โหลดสุดท้ายจากหน้าต่าง ไฟล์ดาวน์โหลดที่ระดับ 16.8KB/sec และ ความเร็วสูงสุดที่ DU meter ในระดับ 83.5 KB/sec และกราฟสวิงมากทีเดียวครับ