การใช้งาน EDGE PC Card Part II


ตรวจสอบอีกครั้งได้ความเร็ว 311.28 Kbps หรือความเร็วในการดาวน์โหลด 38.91 KBps ซึ่งจะเห็นว่าความเร็วมีการสวิงมากทีเดียวครับ