การใช้งาน EDGE PC Card Part II


หน้าต่าง ต่อเชื่อมขึ้นมา ให้คลิก Connect