เอไอเอส จับมือ ดีอี มอบรางวัลโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์”

LRM_EXPORT_20180125_161624เอไอเอส จับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีมอบรางวัลโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์” ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Digital For Thais” โดยมุ่งหวังให้ อสม.มีองค์ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ในการทำงานสาธารณสุข

LRM_EXPORT_20180125_145442

นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider เอไอเอส จึงมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนประเทศ ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” ซึ่งมี 4 ด้านประกอบด้วย สาธารณสุข, เกษตรกรรม, การศึกษา และ Start Up

LRM_EXPORT_20180125_150144

หนึ่งในแกนหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศคือเรื่อง สาธารณสุข เราจึงมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการรักษาพยาบาล, ส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว โดยเอไอเอสพร้อมที่จะพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานสาธารณสุขชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ อสม. เพื่อก้าวสู่การเป็น อสม.4.0

LRM_EXPORT_20180125_152202

LRM_EXPORT_20180125_145506

โครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์” ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงดีอี กระทรวงสาธารณสุข และสื่อมวลชนในการ่วมตัดสิน แบ่งเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศ 10 รางวัล, รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 37 รางวัล และรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม.4.0 อีก 39 รางวัล โดยรายชื่อผู้ชนะในรางวัลต่างๆมีดังนี้

New Doc 2018-01-25_1

New Doc 2018-01-25_2

New Doc 2018-01-25_3