กสทช. เปิดผลตรวจสอบสัญญาณมือถือบริเวณสนามบินสุววณภูมิ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า จากการที่มีประชาชนร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. ว่า สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิขัดข้อง มีปัญหาโทรศัพท์ติดยาก และมีปัญหาโทรศัพท์แล้วถูกตัดสัญญาณเป็นประจำ ดังนั้นจึงได้สั่งการให้กลุ่มงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. เข้าไปดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด หรือทรูมูฟ       ในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

นายฐากร ให้รายละเอียดว่า การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว ทางสำนักงาน กสทช. ได้มีการตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ ๓ ประเภท ประกอบด้วย แบบที่ ๑  Drive Test แบบติดตั้งประจำรถยนต์ตรวจสอบ ดำเนินการโดยให้รถตรวจสอบวิ่งตรวจสอบในพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิ  แบบที่ ๒  Drive Test แบบพกพา (Software Base) ดำเนินการโดยเดินตรวจสอบสัญญาณภายในอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ  แบบที่ ๓  Drive Test แบบพกพา (Smart Phone) ดำเนินการโดยเดินตรวจสอบสัญญาณภายในอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ   โดยผลการตรวจสอบพบว่า โดยภาพรวมคุณภาพของสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๓ บริษัท เป็นปกติ  จะมีแค่บางจุดเท่านั้นที่คุณภาพของสัญญาณมีปัญหา

ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ทางสำนักงาน กสทช. จะได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๓ บริษัท ให้ทราบถึงผลการตรวจสอบ โดยจะสั่งการให้บริษัททำการปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจุดที่ผลการทดสอบคุณภาพของสัญญาณมีปัญหา