Samsung ปล่อย Kernel Source ICS บน Galaxy Note แล้ว

Samsung ได้ทีออกมาปล่อย kernel source ICS ของ Galaxy Note แล้ว วันนี้ โดยออกมาเผยผ่านเว็บไซต์โดยตรง

ตรงส่วนนี้เองจะช่วยให้ Hacker นั้นสามารถเอาไปปรับแต่งได้ง่ายขึ้นและอาจจะมีพวก App ใหม่ๆที่รองรับบนตัวเครื่องออกมาใหม่ๆอีกเพียบ บวกกับ Custom ROM ที่น่าจะมีออกมาแน่นอน ตอนนี้ผู้ใช้ก็คงต้องรอครับ เชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะมีของเล่นบน Galaxy Note ออกมาเยอะขึ้นแน่นอน

ที่มา: Intomobile