RIM อาจขายส่วนผลิตโทรศัพท์ออกไป

จนถึงวันนี้ RIM หรือผู้ผลิต BlackBerry ยังคงอยู่ในข่ายผู้ป่วยอาการหนักอยู่ ข่าวลือชิ้นนี้ถือว่าแรงเอาการ เพราะ RIM อาจตัดสินใจขายส่วนการผลิตเครื่อง BlackBeery ออกไป โดยขายถาวรให้คนอื่นไปทำแทน ซึ่งตัวเก็งมี Amazon กับ Facebook ที่รอจ้องอยู่ หรือไม่ อาจขายให้บริษัทสักเจ้ามาบริหาร แต่ยังคงอยู่ภายใต้ RIM ออกไป เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงไปในตัว แต่หากขายกันจริงๆ สิทธิบัตรทั้งหลาย RIM ก็ไม่ใช่ว่าจะขายตามกิจการด้วยเช่นกัน

หาก RIM ขายจริงขึ้นมา ราคาประเมินกันอยู่ที่ $5.17 พันล้าน ซึ่งถือว่าไม่มากและไม่น้อยไป

 

ที่มา: Intomobile